Elektromobily

Poznáte elektromobily? Viete ako fungujú, ako vyzerá ich súčasná situácia a presadenie sa na trhu? 

Elektromobily využívajú na svoj pohon energiu z batérie alebo zo viacerých batérií. Elektrické motory poskytujú čistú a bezpečnú alternatívu v porovnaní s motormi s vnútorným spaľovaním. Existuje tu veľa názorov, ktoré sú za alebo proti elektromobilom. Elektrické automobily majú rýchlejšiu akceleráciu, ale kratší rozsah dojazdu než konvenčné motory. Neprodukujú žiadne výfukové plyny, ale potrebujú dlhý čas na nabitie.